Monday, March 14, 2016

తెగ బలిసిందే లంజా నీ గుద్ద

ప్పటికి పది మంది పనిమనుషులని మార్చాను.కానీ ఒక్కత్తి

కూడా పట్టుమని పది రోజులు కూడా పని చెయ్యట్లేదుమా ఇంట్లో.

ఎందుకో కారణం చెప్పరు.చెప్పా పెట్టకుండా మానేస్తున్నారు ఇప్పటికి

పది మందినిమార్చాను. విసుగుపుడుతోంది. అసలు సమస్య
ఏంటని ఆ మానేసే పనిమనుషులని అడిగితే..


"అవ్వన్నీ అడగద్దమ్మా... మేము మీ ఇంట్లో పని చెయ్యలేం..మా
వల్ల కాదు."

అంటూ సమాధానం చెప్పేసి అప్పటిదాకా పని చేసిన నెలలకి జీతం

కూడా తీసుకోకుండా వేళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళ మాటలు చాటుగా

విని అమ్మా పెద్దమ్మలు ముసి ముసి నవ్వులు రువ్వటం

గమనించాను. ఎందుకలా నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు అని కొద్దిగా

ఆలోచించాను. నేను పొద్దున్న ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే

మా ఇంటికి పనిమనిషి వస్తుంది. సాయంత్రం నేను వచ్చేటప్పటిదాకా

ఇంట్లో వాళ్ళకి హెల్పుగా ఇంట్లోనే ఆ పని మనిషి ఉండేట్టు

మాట్లాడుతుంటాను సాధారణంగా...

ఇంట్లో ఉండేది అమ్మా,పెద్దమ్మా, నేనూ.అమ్మని పెద్దమ్మనీ

ఉమ్మడిగా అంటే అక్కా చెల్లెళ్ళీదరినీ కలిపి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు

నాన్న.. నేను పెద్దమ్మకి కూతురినా లేదా మా అమ్మకి కూతురినా

అన్న సందేహం ఉండేది కానీ నాకొక చెల్లి అదీ పెద్దమ్మకి

పుట్టటంవల్ల నాకు ఇద్దరమ్మలూ అలానే వాళ్ళకి కూడా ఇద్దరం

కూతుళ్ళలాగే మెలిగాము.నాకు చెల్లికీ ఆరేళ్ళు తేడా.. నాన్న

పోయిన తర్వాత ఇంటికి పెద్ద దిక్కుని నేనే అయ్యాను.సాఫ్టు వేరు

కంపెనీలో పని దొరికింది డబ్బుకి ఇబ్బంది లేదు.చెల్లిని బోర్డింగు

స్కూల్ లో చేర్పించాను.వారం లో ఆదివారం ఇంటికి వచ్చి

ఉంటుంది చెల్లి.

నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ నన్ను వేరేగా పడుకోబెట్టినా బెడ్

రూములో నవ్వులు నాన్నా అమ్మా పెద్దమ్మా ముగ్గురూ కలిసి

చేసుకునే వికౄత కామ చేష్టలూ కొన్ని వింటం మరి కొన్ని చూడటం

జరిగింది. అమ్మా పెద్దమ్మలు నా ముందే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ముద్దులు

కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఈ మధ్య అమ్మ పెద్దమ్మని బాగా

చప్పుడొచ్చేట్టు ముద్దుపెట్టుకుంటం, ఎప్పుడూ లేనిది నా ముందు

పచ్చి బూతులు మాట్లాడటం లాంటివి చేస్తున్నారు అమ్మా

పెద్దమ్మలిద్దరూను.. నాన్న పోయిన తర్వాత ఈ ముద్దూ ముచ్చట్లు

బాగా ఎక్కువయిపోయాయి అమ్మకీ పెద్దమ్మకీ మధ్య. అప్పుడప్పుడు

పెద్దమ్మ అమ్మ పెద్ద చళ్ళని నా ముందే రెండు చేతులతో పట్టుకుని

గట్టిగా వత్తుతూ పిసికేసేది.నేను చూస్తున్నానన్న ధ్యాశ కూడా లేదు

వాళ్ళకి.నా ముందే పెద్దమ్మ ని ఒంగో పెట్టి దాని పిర్రల మీద అమ్మ

"ఇలా చేసావంటే ఇలానే ఒంగో పెట్టి నీ గుద్దని తబలా వాయిస్తా.."

అంటూ పెద్దమ్మ పిర్రలని బాగా పిసుకుతూ గట్టిగా వత్తి పారేస్తూ

తపతపా పిర్రల మీద వాయించటం లాంటివి చేస్తుంటం గమనించాను.


నా ముందే ఒకళ్ళ నోటి ఎంగిలిని మరొకళ్ళు తింటం,అమ్మ

పెదిమలని పెద్దమ్మ నాకటం చీకటం,అమ్మ సన్నుని పెద్దమ్మ

పిసకటం నా కళ్ళ ముందే ఇద్దరూ బాత్రూములోకి స్నానం కోసం

కలిసి వెళ్ళటం,,లోపల గంటల తరబడి ఇక ఇకలూ పకపకలూ

మధ్యలో మూలుగులూ..

"లంజా కొరికెయ్యవే...నా గొల్లిని...."అని అమ్మ అంటుంటే...

"పిసికెయ్యవే నా పిర్రలనీ గుద్దనీ..."అని పెద్దమ్మ

సమాధానమివ్వటం...

"తెగ బలిసిందే లంజా నీ గుద్ద...ఎంత పిసికినా ఇంకా

పిసకాలనిపిస్తున్నది. ఒంగోవే లంజా... నీ పిర్రలని సబ్బుతో

తోముతూ పిసుకుతా..."

అని అమ్మ తిరిగి అంటమూ..

" రోజూ సబ్బుతో రుద్ది రుద్ది కడుగుతావు కదవే నా

గుద్దని..ఇవ్వాళ్ళ నీ గుద్దని నేను సబ్బుతో రుద్దుతూ కసితీరా
పిసుక్కుంటానే...నువ్వు నా సళ్ళని సబ్బుతో రుద్దు..నేను నీ

గుద్దని రుద్దుతా..."

అని పెద్దమ్మ అంటమూ..

" ఇంకా గట్టిగా పిసకవే నా సళ్ళని...గేదె పూకు లంజా.."

నువ్వూ పిసకవే నా పిర్రలనీ..ఇంకా గట్టిగా..."

"ఆవ్..నాకు ఉచ్చ వచ్చేస్తున్నాయ్యే..."

"పొయ్యవే నీ ఉచ్చని నా పూకు మీద పొయ్యి..."

"నాకూ వచ్చేస్తున్నయ్యే ఉచ్చ...నువ్వు ఒంగో..నీ పిర్రల మీద

పోస్తా..."


ఇలా పచ్చి బూతు మాటలతో వాళ్ళు బాత్రూములో జలకాలాడే తీరు

విన్న కన్న తర్వాత.. ఇంట్లో ఈ పనిమనుషులు వెళ్ళిపోవటానికి
అమ్మా పెద్దమ్మలకి ఏదో సంబంధం ఉండి ఉండాలనిపించింది.


(అమ్మ ,పెద్దమ్మల గురించి కొద్దిగా మీకు చెప్తాను. అమ్మకి 40
ఏళ్ళు వచ్చినయ్ ఈ మధ్యే...పెద్దమ్మ అమ్మ కంటే రెండేళ్ళు
పెద్దది.. నాకు 22.. నాకు లాగా తెల్లగా
మిసమిసలాడిపోతుంటుంది ఇద్దరి ఒళ్ళు.ఎక్కడా ఒక్క మచ్చ కూడా
కనబడదు మమ్మీ ఒంటి మీద కానీ పెద్దమ్మ ఒంటి మీద కానీ.
ఒక్క చళ్ళ నిపుల్స్ ని మినహాయిస్తే దాదాపు ఒళ్ళంతా ఒకటే

కలరు. ఇద్దరి కళ్ళూ ముత్యాల్లాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి.కానీ
పెద్దమ్మ చూపులకంటే యమ సెక్సీ చూపులు మమ్మీవి. ఆడా మగా
ఇద్దరినీ ఒకేచూపుతో పడగొట్టగలవ్ అవి.పెద్దమ్మ ముక్కు కొద్దిగా
లావుగా ఉంటుంది కానీ అమ్మ ముక్కు మాత్రం కోటేరు ముక్కే.ఆ
ముక్కుకి పుడక పెట్టి మరింత అందంగా కనభడేఏట్టు చేస్తుంది.ఇద్దరి

మొహాల్లోనూ అన్నిటికంటే సెక్సీగా కనబడేది వాళ్ళ నోళ్ళు.నోళ్ళు

చిన్నవయినా నాలికలు మాత్రం బాగా పొడుగు. నాకు ఆలస్యంగా

తెలిసినదేమంటే ఆ ఇద్దరి లో ఎవరినాలికయినా కానీ గుద్దలో కానీ

పూకులో కానీ దూరిందంటే పూకు లోతులనీ గుద్ద గోతినీ

తొలిచెయ్యాల్సిందే ఆ నాలిక. ఈ మధ్య ఆ నాలికలకి ఒకటే పని..
ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాళ్ళ ఒంటినీ ,చళ్ళనీ చంకలనీ పూకునీ గుద్దనీ

తొడలనీ కాలి బొటన వేళ్ళనీ... ఇలా ఎక్కపడితే అక్కడా
నాకడం,దెంగటం...అందుకే తెగ గరుకుదేలిపోయినయ్ అవి.)కానీ ఎలా... తెలుసుకోవటం?

ఇంట్లో ఉంటేనే అది సాధ్యం కదా... అందుకే ఒక ప్లాను వేసాను.

నా ఫ్రెండు సుజా వాళ్ళింట్లో పని చేసే పారూ ని మా ఇంట్లో

కొన్నాళ్ళ వరకూ పని చేసిపెట్టమని సుజా చేత దానికి చెప్పి

ఒప్పించాను. పెళ్ళయినది కదా పారు దీనితో పెద్ద ఇబ్బంది

ఉండదులే అనుకున్నాను. నిజంగానే అది పనిలో చేరి ఇప్పటికి

దాదాపు నెల రోజులపైగా అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా అది వెళతానని

కానీ నేను ఈ ఇంట్లో పని చెయ్యలేనని కానీ నాకిప్పటిదాకా దాకా

చెప్పలేదు. విచిత్రమనిపించింది నాకు.నాకు ఇంకా అనుమానం

పెరిగింది..

నేను ఇంట్లో లేని టైములో ఈ లంజ ముండలిద్దరూ ఈ పారూ తో
ఏం కలిసి చేస్తున్నారో నన్న ఉత్సుకత పెరిగింది నాకు. మా ఇంట్లో
నాకు తెలియకుండా ఏదో జరుగుతున్నది. దొంగ చాటుగా
చూద్దామనిపించినా మరొక అయిడియా వచ్చింది. నాకున్న సాఫ్టు
వేరు పరిజ్ఞానం తో అమ్మా పెద్దమ్మా వాళ్ళ బెడ్ రూములో,

హాలులో రెండు చిన్న కెమేరాలని సీక్రెటుగా అర్రేంజి చేసాను వాళ్ళకి

తెలియకుండా.ఆ కెమేరాలని నా బెడ్ రూములో ఉన్న పీసీ తో
కనెక్టు చేసాను. నా పీసీ ని ఆన్ లోనే పెట్టి నెట్ ద్వారా ఆఫీసు
నుండీ కూడా ఆ కెమేరాలని ప్లే చెయ్యగల సాఫ్టు వేరుని

కొన్నాను.ఇప్పుడు నేను ఆఫీసులో ఉన్నా ఇంట్లో ఏం జరుగుతోందో

స్పష్టం గా తెలుస్కోవచ్చు. ఈ కెమేరాలు ఆ రూముల్లో ఏం

జరుగుతున్నా కళ్ళకి కట్టినట్టు నాకు చూపెడతాయి పీసీ మానిటరు

మీద.బాగా జూం కూడా చెయ్యచ్చు రకరకాల యాంగిల్స్ లో.. ఆరు

నుండీ తొమ్మిది అడుగుల దూరం లో ఉన్నా మాటలు కూడా స్పష్టం

గా వినబడతాయి.

ఎందుకని ఇంత మంది పని వాళ్ళు మా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నారో
వాళ్ళకీ అమ్మకీ పిన్నికీ ఉన్న లింకు ఎలాంటిదో కొత్తగా వచ్చిన ఈ

పారూ ఎందుకని ఇప్పటిదాకా అలా వెళ్ళనందో నాకు బుర్ర

చించుకున్నా అర్ధం కాలేదు. ఇలా అమ్మ మీద పిన్ని మీద

స్పయింగ్ చెయ్యటం తప్పని తెలిసినా నాకు ఇంత కంటే బెటర్

అయిడియా తోచలేదు అప్పటికి.

ఒక్కసారి ట్రైయలు వేసుకున్నాను . ఇంట్లో కెమేరాలని ఆన్ చేసి.
మమ్మీ బెడ్ రూములోకి జూం చేసాను... అబ్బా ఎంత స్పష్టం గా
కనబడుతున్నాయి అన్నీ.. అమ్మా పిన్నీ కలిసేపడుకుంటారు ఆ గదిలో ఉన్న డబల్ కాటు బెడ్ మీద.


అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నయ్యని కంఫరం చేసుకున్నాక ముందుగా ఒక

రోజు ఆఫీసునుండీ ఇంట్లో అసలేం జరుగుతున్నదో కనుక్కుందామని

ఆఫీసులో పీసీ ఆన్ చేసి నెట్ కి కనెక్టు అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న

కెమేరాకి లాగిన్ అయ్యాను.

అక్కడ జరుగుతున్న సీను చూసి అవాక్కయ్యను...

లోపల అమ్మా పారూ పెద్దమ్మ ముగ్గురూ ఉన్నారు.. అప్పుడు

టైము దాదాపు పొద్దున్న పదకొండు గంటలు..

అప్పుడే స్నానం చేసినట్టున్నది అమ్మ. అమ్మ ఆ టైములో తన

బట్టలు మార్చుకుంటున్నది.

అమ్మ మొహం కెమేరా వైపుకు ఉన్నది.తెల్లటి మేని చాయ

అమ్మది.కొద్దిగా బొద్దుగా ఉంటుంది అమ్మ. అందువల్ల అమ్మ ఒంట్లో

ఎక్కడ చూసిన ఫ్లెష్ బాగా పేరుకుపోయినట్టు కనబడుతుంది

చూసేవాళ్ళకి.

పెద్దమ్మ అమ్మ వెనక మాటుగా నిలబడి అమ్మ కట్టుకుంటున్న చీరెని

ఎత్తి పట్టుకుని ఉన్నది.

పారూ అమ్మ పిర్రల వెనక ముడుకుల మీద కూర్చుని ఉన్నది అమ్మ

పిర్రలకి దగ్గరగా తన రెండు చళ్ళని తెచ్చి తన సళ్ళని గట్టిగా

వత్తుతున్నది.. అలా పారూ వత్తుతున్నప్పుడు అమ్మ పిర్రల మీదకి

పారూ సళ్ళ లోనుండీ పాలు బయటకి చిమ్ముతూ ఉంటే అమ్మ కిలా

కిలా నవ్వుతున్నది.. పెద్దమ్మ పారూ వంక చూస్తూ అమ్మ పిర్రల

మీద పారూ సళ్ళలో నుండి చిందుతున్న పాలని అమ్మ పిర్రల మీద

పాముతున్నది. చూస్తుంటే అమ్మ గుద్దని పెద్దమ్మ పారూ

చనుబాలతో కడుగుతున్నట్టున్నది...

ఆ.. అదే కరెక్టు...

అంటే పారూ చనుబాలూ... అమ్మ గుద్దా.. హవ్వ... అమ్మ

గుద్దని పారూ చనుబాలతో కడగటం..?

ఇదేం చోద్యం... ఇదా వీళ్ళు చేస్తున్నది ఇన్నాళ్ళూ

POTU POTU KI TANU SUKANI PONDUTUNDI

Hi friends, idi na first story, idi oka 2 years mundu jarigindhi. Ee incident naku na sister best friend ki madyalo jarigindhi, idi nijam ga jarigina story, na jeevitam lo sex gurinchi na alochana ni marchesina sangatana idi.

Ee katha, nenu 18 years apudu naku na sister friend ki madya jarigindi. Tanu nakana oka year takuva age lo. Tana peru sania, chudataniki chala andam ga untundhi. tanu chala hot ga, sexy ga untundhi, tan figure 28-30-28, nenu young kabati tana andaniki attract ayipoyanu. Tanu na pakka lo undali, kani tanu na sister best friend kabati tanani attract chesukodaniki nenu epudu try cheyaledu. Kani tana pina nakuna korika matram nijam, kevlam na sister na emotion ni control chestundhi.

Kani oka roju, nenu football match nunchi vachaka, evaru leru intlo. Nenu na dress ni marchukuntu unanu, apudu Sania room lo ki ravadam chusanu. Nenu battalu marchukovadam tanaku telidu, anukokund vachindhi, nanu chusi apology chepi velipoyindhi. Nenu marchukuni, hall lo ki vellanu, akada Sania, na sister matrame unaru ani, ma amma market ki vellindi ani telsindhi. Nenu hall lo ki vellaka, na sister,Sania nanu truth or dare game adudham ani adigaru, nenu first vadhu ani chepina, taruvata oppukunanu.

Game start chesi, modalu pettaka, bottle na vipu aagindhi, na sister friend Sania oka task ichindi, nenu dare ani cheppaka. Nenu task chesanu, ala koncham sepu time pass avuthu pothundhi. Mali inkosari naku task ivalsi vachinapudu Sania na personal life question adigindhi. Naku GF undha ani adigindhi? Nenu ledu ani tanani adgalsina chance vachindhi, tanu kuda tanaku boy friend ledu ani cheppindhi.

Adi vini naku chala happy ga anipinchindhi. Koni rojulu ayaka, Sania nanu kothaga chudatam modalu pettindhi, natho matladatam, na room lo ki ravadam, tana doubt lu terchukovadam lantivi chestu vachindhi. Oka roju tanaku doubt chepetappudu, anukokunda tana salla nu nokanu, kani tanu emireact kaledu. Koni sarlu tana salla nu chustu undevadni. Oka roju tana salla chilika (cleavage) ni chustu unte, adi tanu chusi, naku oka smile ichindhi.

Ma iddari mobile number share chesukunnam, ma sister ki ma chat gurinchi chepadhu ani cheppanu, tanu kuda opukundhi. Oka roju, na family baytaki vellindi, kani naku vere assignment undatam valana nenu velaledu, valu velipoyaka nenu door ni lock chesi, assignment cheydam start chesanu. Koncham sepu ayka, door bell ring ayindhi, open chesi chuste luck kodhi akada Sania undhi. Nenu tanatho na siter ledu ani cheppanu. Tanaki aa vishyam telsu ani cheppindi, adi vini nenu shock ayanu, nanu kalvadanike tanu vachindhi ani kuda chepindhi.

Tanu manam iddaram truth or dare game adudhama ani adigindhi. Naku vere alochanalu modalu ayayi. Nenu sare ani cheppanu, kani ee game mana idari madya secret ga undali ani chepanu. Okaru rendu sarlu truth select chesukovachu, alane continue ga dare kuda seect chesukovachu, ee question lo ina adagachu, ee task ichina cheyali ani cheppanu tanu kuda rules ki oppukundhi. Bottle tippaka, adi Sania vipu aagindhi. Nenu tanani truth or dare ani adiganu. Tanu truth select chesukundhi, nenu tanani porn movies chustava ani adiganu, tanu chustanu ani chepaka, elanti porn chustavu ani adiganu. Tanu tana 18 apatinaunchi chustunanu ani, pakkinti ranku lanti concept ante chala istam ani
cheppindhi.

Taruvata memu game ni continue chesam, isari bottle na viu agindhi, nenu kuda truth select chesukunanu, tanu nanu ade question adigindhi, nenu tanaku ade answer ichanu. Malli bottle na vipe agindi, nenu malli truth select chesukunanu, tanalo naku emi nachindhi ani adigindhi. Nenu aa question vini shock ayanu. Tana figure baguntundhi ani cheppanu. Tana moham lo siggu nenu chusanu. Isaari bottle tana vipu aagindhi, tanu dare select chesukundhi,nenu cheyaleni pani cheymantanu ani cheppanu. Tanu ready ani cheppindhi. nenu tanani lip lock mudhu petamani chepanu, oka 3 min varaku ani kuda chepanu. Tanu opukuni, na pedalanu tana pedalatho lock chesi 3 min naku tan ruche ni chupinchindhi.

3 min taruvata, memu game continue chesam, mall bottle tana vipu aagindhi, nenu tanani bikni lo chudali ani cheppanu, tanu tana battalu anitini vippesindhi. Naku na plan work avutunanduku, chala happy ga anipinchindhi. Isari nenu dare cheppaka, tanu nanu underwear lo chudali ani adigindhi, nenu na battali vipesi underwear lo tana mundhu nilabaddanu. Isari bottle tana vipu aginapudu tanu truth ani chepindi, nenu nanu love chestunava ani adiganu. Tanu emi cheppaledu, nenu tana degariki velli adiganu, kani emi reply ledu. tana moham anta siggu tho nindipoyindhi. Tanu nanu love chestunanu ani chepaka, nenu tana pedala pina mudhu petuthu tana salla ni nalapadam modalu pettanu. Na fingers ni tana panty lo petti fingering modalu peti chestunte tanu kuda enjoy chestundhi.

Taruvata tana bra ni, panty ni teesanu, tanu na underwear tesesindhi, memu iddaram nagnam ga tayaru ayam. Nenu tanani mudhu petuthu, panlo pani anatlu, tana pooku ni 69 position lo oka 10 min daka nakina taruvata, tanu tana pooku rasalanti vidudhala chesindhi, appatiki ala 2 sarlu chesindhi. Ipudu tanu na modda ni cheekuthu undhi, koncham sepatike tana noti ninda na juice nindipoyindhi, motham antha tanu tagesindhi. Tanani na chethula tho tesukuni, na bed room lo ki tesuku vellanu, na bed meedha padesi, tana kaallu renditini vidateesi, na modda ni tana pooku meedha ruduthu, tease chestu unte, “nidangam ga cheyi, nenu inka kanya ne” ani cheppindhi. adi vini naku inka happy feel ayanu. Nenu tana seelani dochukuntunanu ani telsi inka rechipoyanu.

Nenu tanani relax avamani, na modda ni gattiga tosanu, ¼ modda lopaliki vele sariki tanu noppi tho baadha padindhi, aapeyamani adigindhi, kani aape mood lo lenu asalu, inka munduku tosanu, mukkalu modda lopaliki veli tana kane pora cheeli, raktam vachindhi, nanu aapadaniki chustuna, nenu matram modda ni bayataki teeyakunda alane petanu. Tana pink pedalanu mudhu petuthu, salla ni nokuthu, buggala nu kuda vadalkunda korukuthunanu. Tana chevilo tanani love chestunanu ani cheppanu, tanu kuda nanu chala love chestunanu ani chepindhi. Oka 5 min taruvata, tanu nopi poyindi. Ipudu na modda antha tana pooku l petti oka potu vesanu.

Inka ala mellaga denguthu, potu potu ki tanu sukani pondutundi. Nenu na speed ni penchi, dengutunte, tanu “ ohh….aaah….ohh dengu inka ….gattigaa…aadi.. “ antu arustu mulgutundhi. Nenu tanani oka 20 min dengi iddariki ayipothundi ani telsi, safe period lo unava ani adiganu, tanu avunu ani tana pooku lo ne motham antha tana pookulo ne poyamani chepindi. Idaram okesari out ayipoyam.

Alane iddaram nagnam ga ne okari chethulo okaram , pelli ayina janta laga nidrapoyamu, taruvata tanu malli na rod ni cheeki inko round ki ready chesindhi. Isari doggy style cheyali ani, nenu tanani kukka laga vangopetti, venuka nunchi oka 10 min paatu kasi ga denganu. Na modda ni tana gudha meedha petanu, tanu nopi ga untundi vadhu ani request chesindi. Nenu em kaadu ani, modda ni tana gudha bokka lo petali ani chusina, adi povatam ledu, adi kaaka tanaku chala noppi vastundhi.nenu koncham oil tesukuni, tana gudha meedha posanu jardaniki.

Taruvata, na modda ki oil posuuni, na modda ni Sania gudha lo ki dopanu,ipudu adi nice ga lopaliki vellindhi, nenu tana gudha ni dengutunanu, ipudu, tanu “ oh…..ah…hhhhhhhhmmm dengu aartha…..alane degu aaa raaaaa aarthaa nanu dengu….aaaaa” antu arustundhi. Nenu tanani oka 20 min varaku dengi, tana gudha bokka lo ne motham karchesanu. Tanu na modda ni cheekuthu, malli oka 20 min daaka na meedha vachi cowgirl position lo swari chesi dengindi.iddaram bathroom ki velli, shower on chesi akkada inko 30 min denganu tanani. Taruvata iddaram clean chesukuni, bayataki vachi, ma battalu vesukuni, oka long kiss petukunaka, tanu intiki velipoyindhi. Nenu na assignment ni mali modalu petanu. Taruvata Sania ni nenu chala sarlu denganu, tana help tho na andamina sister ni kuda denganu, ippatiki epudu chance vachina Sania ni dengutune unanu.

ENTI?, INTHA JORU GA UNAVU?

Hi guys, idi 2012 lo jarigindhi, inka nenu na partners tho continue chestune vunanu. Idi na first story.

Katha lo ki vaste, idi jariginapudu naku age 18 , ma family lo parents, nenu naku oka sister undhi. ma aunty native place lo business chestu undhi, tanu oka widow. Kabati tanu apartment ni rent ki tesukunindi Chennai lo. Tanu , tana kodalu iddaru permanent ga settle avadaniki vastunaru ani telsukuna. Vala perlu Latha (45) – 34 – 38 – 44, tanaku chala pedha gudha undhi. adi ugutunapudu chudali enduke le asalu taukolemu. Inka Devi (33) – 36- 32-38. Tanaki pedha sallu, manchi salla chilika (cleavage).

Asalu vishyaniki vasthe, valu ma intiki vachinapudu andaru okasari hug chesukunaru, nenu vala sallu tagili shock tinanu. Devi mogudu abroad lo settle ayadu, epudo kani raadu kabati tana pina kuda na kannu padindhi. Ma aunty Latha gurinchi tana ranka gurinchi vina kathalu nanu tanani padeyali ani decide ayanu. Oka roju nenu vala intiki velinapudu tanu TV chustu undhi, tana face dull ga undi, body pain vala baledu anta.

Latha (L): hey raa raa.. ela unnav?

Nenu (N): Hi aunty, nenu bagane unanu, kani enti adola unaru, emindi?

L: emi ledu le ra.. edo koncham fever undi, valantha nopplu

N: ayoo, nenu velli mandulu testanu
Nenu pharmacy ki velli, koni medicines, moov ointment techanu.

N: aunty idigio ivi vadandi, meeku moov rastanu, chepandi noppi ekada?

L: vadu le ra ila ivu.. nenu rasukuntanu

N: ledu chepu aunty nenu rastanu ana ga

L: sare le, na nadumu ku raayi, venuka, bujaniki

N: ok ithe venaki tiragandi

Nenu tana cheera ethi, jacket ni teesyamani chepanu, tanu teesindhi. Tanu mamuluga langa vesukodhu.

Nenu antha poosi, nadumunu takinapudu, naku kinda lesindi. Nenu inka taruvata tanani mundu ku tiragamani chepanu, chetuluku , kaalla ku rastanu ani, tanu tirigindhi, nenu tana salla madya lo loya nu chusanu. Na kallu akkade chustu undi poyayi. tanu adi chusi navindhi. Jacket ni adjust chesukunaka, nenu ointment rasesanu. Nenu tana thoda lopala takane, adi chala methga undi, nenu akade oka 40 min massage chestu ne unnanu.

Nenu gonthu ki kuda rasthanu ani cheppanu, jalubu, jvaram potayi ani cheppanu. tanu nammi sare anin chepindhi. Koncham cream tesukuni, akada rasanu. Tana salla degariki vachanu massage chestu chesu. Nenu tana salla pina koncham takanu.

Taruvata kinda kurchuni, tnaku left side vachi, tana salla ni takutune vunanu, chivariki tana salla ni rendu chetulatho patukunanu. Tanu upiri baruvu ekkindhi, tanu na moda ni taka poyindhi. Sudden ga nenu kavalane, enduku mi sallu methaga untayi magalatho poliste ani adiganu?

Tanu navvi, endukante females pilalanu kantaru, valaki palu ivadaniki ani chepindhi. Nenu naku chupistava ani adiganu. Tanu opukuni open chesindhi. modati sari nenu tana motham salla nu chusanu, ventane vatini late cheyakunda pisikanu, tanu emi vadhu anakunda nanu tirigi mudhu petadam start chesindhi. nenu tana pedalanu baga chaparsitunanu. Aa feeling maatallo chepalenu.

Tanu na modda ni patukuni,piki kindaki pottadam start chesindhi, na pant pina nunche. Taruvata nenu na pant ni kindaki lagesanu, na modda size 5.2 inches. Tanu naku blow job istundhi, nenu tana salla nu psiukutunanu. Taruvata tana navel degariki vachi akada nakutu unanu.

Naku istamina spot tana pook degariki vachanu, tana poo pedalanu open chesi na finger ni petti, finegering modalu pettanu. Nenu na nalukanu, 5 min patu dengi tanaku out ayela chesesanu. Nenu na modda ni tesukuni, tana pooku lo peti kotanu. Nau modati sari kabati sariga petaledu. Tanu naku dari chupinchindhi. Nenu malli petti, lopaliki velaka, garvam ga feel ayanu. Neu kalalu kana lady ni dengutunanu chivariki ani.

Memu oak 10 min patu dengutu unamu, taruvata ekuva sepu control chesuko leka tana pooku lo ne karchesanu, apatiki tanu kuda 2 sarlu out ayindi. Room motham ma sex, chamata, engili vasanala tho nindipoyindhi. Taruvata malli tanu naku blow job ichindhi, nenu 2 round ki ready ayanu, inka 4 sarlu nenu tanani denganu, inka next 3 days nenu intiki ranu ani ma friend intlo untanu ani parents ki cheppesanu. Nenu aunty ni tana kodalu nu kuda dengali ani vundhi ani chepanu.

First tanu opukoledu, kani koncham sepu ayka valu iddaru lesbians ani chepindhi. Taruvata nenu tanaku plan chepanu, meeru iddar sex lo unapudu, nenu nidra pothunatlu act chestanu, taruvata mi room lo ki vachi oka 30 min taruvata vachi join avutanu, nuvu shock ayinatlu natinchu ani cheppanu.

Devi office ki vellindi. Oka 25 min dooram untundhi. nenu pakka room lo ki velli nidra poyinatlu unanu. Taruvata tanu vachindhi, tana aduglu nenu vinanu, nenu nidrapotunanu anukundhi. Tanu dress change chesukundhi. Nenu matram oka kannutho motham chustu unanu. Tana salla chilika adiripoyindhi.

Plan parakam, aunty tana room lo nunchi vachindhi., Devi bra , panty lo matrameundhi, aunty lopaliki vachi start chesindhi. Devi “ enti?, intha joru ga unavu?” ani adigindhi. Aunty “ avunu, nenu fingering chesukunau chala sepu, ayina kani vala kavatam ledu “ ani tanu Devi salla nu patukuni French kiss modalu petindhi. Taruvata Devi “ manam inko room ki veldam, athanu nidra pothunadyu, epudina lestadu emo” ani valu velipoyaru.

Oka 20 min taruvata nenu lesi, door sandulo nunchi valanu chusanu, valu vibrator use chesukuni, mulgutunaru. Na peru chepi uhinchi kuntunaru. Na sister Devi kuda nanu korukuntu undhi ani nenu shock ayanu.
Nenu lesi, door open chesanu, aunty shock ayinatlu act chestundhi, nanu baytaki velmani chepindhi. Na sister Devi kuda shock tinindhi, nanu chudagane. Tanu na modda piki lesi vundatam chusindhi, nenu valatho “ mi iddarini chusanu, iddaru na peru cheptu unaru” ani cheppanu. aunty navvi “ ma iddari madya em jarigindi motham Devi ki cheppindhi, apudu Devi kuda tanaku nenu kavali ani chepindhi.

Taruvata nenu tanani chala sepu denganu, aunty ma iddari dengudu ni mobile lo shoot chesindhi, ina tana kodalu sallu, pooku ni cheekutudhi. Chivariki na climax ragane, alisipoyi, valu iddaritho ne alane nidra poyanu. Taruvata 10 pm ki lesanu. Na tala na sister methane salla lo undhi.

Inka podhuna 5 daaka, 3 sarlu malli denganu, Devi tanaku 3 rojulu leave kavali ani cheppesindhi. Inka memu muguram pichi pichi ga dengulata nu enjoy chesam. Ipatiki kudamemu dengudu ni continue chestune unnam. Valu iddari deggara permission tesukunaka, idi rasanu, rasetapudu Devi kuda koni paragraph lu naku cheppindhi